پیچ خشکه 8.8

بخش استوانه ای از قسمت انتها تا نوک پیچ را پای پیچ گویند که ممکن است کل یا بخشی از آن رزوه شده باشد. به فاصله میان هر شیار با شیار دیگر گام پیچ گفته می شود. بیشتر جهت صعود مارپیچ ها به فرم ساعت گرد است که اصطلاحا به آنها پیچ راستگرد گویند

شما میتوانید برای خرید این محصول به سایت WWW.BOLTSLAND.COM مراجعه فرمایید.

پیچ خشکه 8.8 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )