ثبت شکایت : 

جهت ثبت شکایات خود ، لطفا با شماره تلفن : 88554730-021 و یا با ایمیل info@tajhiz118.com تماس حاصل نمایید.