مهره آهنی 5.6

جسمی گرد یا چندضلعی است که داخل سوراخش رزوه شده است. مهره‌ها یراقی کمکی برای پیچ‌ها هستند تا به واسطه آنها پیچ‌ها سفت تر در مسیر پیچش خود

بسته شوند. مهره و پیچ اصطلاحاً با حالت مادگی و نری درون هم چفت می‌گردند.

مهره آهنی 5.6 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )