نورافکن

 نوعی چراغ با یک منعکس‌کنندهٔ قوس‌دار و یک لامپ در مرکز آن است که برای روشن‌کردن محوطه‌های بزرگ، تابلوهای تبلیغاتی و… استفاده می‌شود.

نورافکن 

( 7 محصول وجود دارد )