آب پاش - فواره

آب‌پاش وسیله‌ای است که با استفاده از آن گیاهان را آبیاری می‌کنند.

آب پاش - فواره 

( 5 محصول وجود دارد )