پیچ سرتخت مته ای

مته ای استوانه ای رزوه شکل است که گل پیچ آن تخت و انتهای آن یک عدد مته تعبیه شده است

پیچ سرتخت مته ای 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )