دمنده ، مکنده

بلوور یک دستگاه دمنده و مکنده هوا با فشار زیاد است که کاربرد آن بیشتر در حوزه ی تمیز کردن گرد و غبار و ... می باشد .

دمنده ، مکنده  

( 6 محصول وجود دارد )