پیچ گوشتی الکتریکی

پیچ گوشتی ها از متداول ترین ابزار آلات مورد استفاده در صنعت می باشند، پیچ گوشتی ها از خانواده ابزار آلات دستی هستند که به منور باز یا بسته کردن انواع پیچ ها مورد استفاده قرار می گیرند

پیچ گوشتی الکتریکی  

( 14 محصول وجود دارد )