آچار

آچار وسیله‌ای برای باز و بسته کردن پیچها است.دستهٔ دراز این ابزار اهرمی برای زیاد شدن گشتاور است.

آچار 

( 27 محصول وجود دارد )
در صفحه