منگنه کوب

منگنه کوب یا منگنه زن از ابزارهای بسیار پرکاربرد نجاری است که برای محکم کردن و بستن دو قطعه استفاده می شود.

منگنه کوب  

( 5 محصول وجود دارد )