پیستوله بادی

پیستوله های رنگ پاش،در انواع بادی و برقی،برای رنگ پاشی انواع محیط استفاده می شوند.پیستوله های بادی برای پاشش رنگ به کمپرسور باد نیاز دارند،در صورتی که انواع برقی از نیروی برق برای پاشش رنگ استفاده می کنند و نیازی به کمپرسور ندارند و این یک مزیت پیستوله های برقی می باشد.برای استفاده از پیستوله های بادی الزاما به کمپرسور و نازل نیازمندیم و این یکی از معایب پیستوله های بادی می باشد.

پیستوله بادی 

( 10 محصول وجود دارد )