منگنه کوب بادی

منگنه کوب یا منگنه زن از ابزارهای بسیار پرکاربرد نجاری است که برای محکم کردن و بستن دو قطعه استفاده می شود.

منگنه کوب بادی 

( 11 محصول وجود دارد )