انواع صفحه

ابزار ساب یا لایه برداری

یک صفحه ساب در واقع یک ابزار برش می باشد یا به عبارتی یک ابزار برشی سایشی است.

در یک صفحه ساب، در واقع صفحه درست مثل دندانه های یک اره عمل می کنند. ولی برخلاف اره، که تنها روی لبه آن دندانه دارد، صفحه ساب دارای دانه های سایشی می باشد که در تمام سطح صفحه پخش شده اند. هزاران دانه سخت و محکم در مقابل سطح کار حرکت می کنند تا تکه هایی از مواد قطعه کار را از آن جدا کنند.

انواع صفحه 

( 24 محصول وجود دارد )
در صفحه