هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

دستکش کف دوبل درجه یک

( 081 )

دارای ابعاد 25 سانتی متری 

دارای جنس چرم اشبالت 

مناسب جهت فعالیت های ساختمانی ،صنایع سنگین ،حمل و نقل ،باغبانی 

خوش دست و استفاده آسان حین کار

تماس بگیرید بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

20 قلم

دارای ابعاد 25 سانتی متری 

دارای جنس چرم اشبالت 

مناسب جهت فعالیت های ساختمانی ،صنایع سنگین ،حمل و نقل ،باغبانی 

خوش دست و استفاده آسان حین کار