هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

دستگاه تیگ DIGITIG 401 AC-DC گام الکتریک

( 0508 )

سيستم HF در شروع قوس، دقيق و موثر حتی از فاصله زياد
جوشكاری عالی برای ورقهای نازک

گام الکتریک

تماس بگیرید بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

1 قلم

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

سيستم پالسی “Easy Pulse” با امكان شكل موج مربعی، تركيبی، مثلثی و انتخاب اتوماتيک مقدار فركانس و جريان پايه بر اساس جريان حداكثر، بصورت سينرجيک.
سینرجیک : قابلیت تنظیم همزمان ولتاژ، جریان و سرعت سیم

سيستم HF در شروع قوس، دقيق و موثر حتی از فاصله زياد
جوشكاری عالی برای ورقهای نازک
محافظت در مقابل اضافه جريان و همچنين محافظت، تثبيت و جبران اتوماتيک نوسان در ولتاژ ورودی از 15%+ تا 20%-
قابليت ذخيره كردن اطلاعات
پيش تنظيم قطر تنگستن برای كنترل بهتر قوس و همچنين كنترل مشخصه های ديناميكی
دارای ساختمان فلزی با پانل جلویی ضد شوک الكتريكی
پانل كنترل حفاظت شده در برابر ضربات احتمالی