هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

دستگاه تیگ DIGITIG 401 AC-DC گام الکتریک

( 0508 )

سيستم HF در شروع قوس، دقيق و موثر حتی از فاصله زياد
جوشكاری عالی برای ورقهای نازک

گام الکتریک

تماس بگیرید بدون مالیات.

در انبار موجود نیست

افزودن به لیست دلخواه

سيستم پالسی “Easy Pulse” با امكان شكل موج مربعی، تركيبی، مثلثی و انتخاب اتوماتيک مقدار فركانس و جريان پايه بر اساس جريان حداكثر، بصورت سينرجيک.
سینرجیک : قابلیت تنظیم همزمان ولتاژ، جریان و سرعت سیم

سيستم HF در شروع قوس، دقيق و موثر حتی از فاصله زياد
جوشكاری عالی برای ورقهای نازک
محافظت در مقابل اضافه جريان و همچنين محافظت، تثبيت و جبران اتوماتيک نوسان در ولتاژ ورودی از 15%+ تا 20%-
قابليت ذخيره كردن اطلاعات
پيش تنظيم قطر تنگستن برای كنترل بهتر قوس و همچنين كنترل مشخصه های ديناميكی
دارای ساختمان فلزی با پانل جلویی ضد شوک الكتريكی
پانل كنترل حفاظت شده در برابر ضربات احتمالی