هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

رکتی فایر جوشکاری LHA 400 کارا

( 0734 )

ویژگی های دینامیکی ، تغییرات آمپر، عملکرد سیستم آنتی استیک و قدرت بالا رکتی فایرهای LHA را به ابزاری مطمئن با عملکردی برجسته در دست پیمانکاران ساختمانی و سازندگان سازه های فلزی تبدیل کرده است

تماس بگیرید بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

1 قلم

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

ویژگی های دینامیکی ، تغییرات آمپر، عملکرد سیستم آنتی استیک و قدرت بالا رکتی فایرهای LHA را به ابزاری مطمئن با عملکردی برجسته در دست پیمانکاران ساختمانی و سازندگان سازه های فلزی تبدیل کرده است